VåR HISTORIE

I 2015 var Benedicte Mella, med mannen Gjermund og en vennegjeng, i bønn for Norge, da en sterk lengsel etter å samle hele nasjonen kom over dem. Hun fikk også ordene “Onething Europe.” Når de ba videre ut fra dette, fikk de et bilde av unge mennesker med ‘hanekam’ av ild på hodene.

En måneds tid etter, var Benedicte på den Nasjonale bønnekonferansen på Grimerud, da hun fikk to bokser i gave under avslutningsmøtet. Den ene boksen var det penger i, og den andre inneholdt en brudekjole, brudesko og en fersk brudebukett. Dette ble gitt av noen hun ikke visste hvem var, og det var uvanlige gaver, men for Benedicte gav det mening: I ti år hadde Gud åpenbart for henne det bibelske budskapet om bruden (kirken) som forbereder seg for Brudgommen (Jesus). Hun visste at disse gavene ikke handlet om henne, men hadde å gjøre med forberedelsen av den norske og europeiske kirken som gjør seg klar for Jesu andre komme.

Benedicte og Gjermund mottok de følgende månedene en rekke pengesummer som gjorde det mulig for dem og barna å reise til International House of Prayer i Kansas City (IHOPKC), et globalt bønnehus og misjonsstasjon som fokuserer på dette ”brudeparadigmet” som handler om å forberede bruden for Jesus. På den tiden arrangerte IHOP en rekke samlinger rundt i USA kalt Onething, hvor tusenvis av unge voksne kom sammen for å søke Gud og få undervisning. Benedicte og Gjermund reiste til Kansas City, hvor de møtte en av lederne der, Wes Hall, som hadde mottatt et profetisk ord om at Gud ville koble han med ’vikingene.’

Wes, opprinnelig fra England, hadde nettopp blitt kalt av Gud til å reise tilbake til Europa for å se vekkelse i sin levetid. Han opplevde at det var en viktig kobling her, mellom Norge, England og USA, og han ønsket også å koble Benedicte og Gjermund med grunnleggeren av IHOP og Onething konferansene, Mike Bickle. De fikk dele visjonen og de fikk velsignelse til å gjøre Onething Europe.

Like etter å ha returnert til Norge, skulle Benedicte delta på et bønnemøte i sin hjemby Hamar. På vei dit hadde hun en sterk opplevelse av at Gud snakket om Vikingskipet, den olympiske hallen som ligger der. På telefonen med Gjermund nevnte hun dette. Da hun kom til bønnemøtet, opplevde hun at en dame kom bort til henne og sa: ”Gud ba meg si dette til deg: Vikingskipet.” Senere i møtet kom en mann bort og sa han opplevde at han skulle sende henne på mail en profeti gitt til Norge i 2002. Da hun åpnet mailen på telefonen, stod det ”Vikingene er klare” som overskrift! Som om ikke dette var tydelig nok, i det hun skulle forlate lokalet så hun bakerst i rommet et fotografi av – du gjettet det – Vikingskipet.

Det var med andre ord klart: Vikingskipet var stedet! Det var på et litt annet plan enn de i utgangspunktet hadde tenkt, men det var bare å gå på i tro. Likevel opplevdes det ikke som om dørene åpnet seg i begynnelsen av prosessen. Så i to år handlet det om å søke Gud, vente og tro. I denne tiden var Gud generøs med profetiske ord og bekreftelser om Onething Europe hvor det handlet om betydningen av bønn og faste, om samarbeidet mellom generasjonene og om å varsle folket om tiden som kommer og hva som skal til for å være klare. I et slikt bønnemøte, kom ordene ”Nord, sør, øst, vest!” og opplevelsen av å skulle reise rundt nasjonen Norge for å ”rydde vei!” (Jes.40:3).

I 2019 reiste Benedicte og Gjermund, sammen med lovsangsleder Anders Skarpsno og misjonsgruppen ”Frihet 2020” nord, sør, øst, vest og midt i landet hvor de samlet menigheter til bønn og tilbedelse, samt et budskap om å rydde vei i sine liv, hjerter, familier og steder. Denne reisen ble avsluttet i nord i begynnelsen av 2020, samme helg som hele landet gikk i ”lock-down!” Det var en sterk bønnestund ytterst ved havet i Nordkapp i det hele Norge stengte ned!

Siden 2018 har planleggingen av samlingen i Vikingskipet pågått konkret, etter at IHOPKC’s konferanseleder, som hadde en visjon om å gjøre internasjonale konferanser, koblet med Onething Europe. Vikingskipet ble booket i tro, uten å vite hvordan det skulle finansieres. Flere organisasjoner begynte å ta kontakt med et ønske om å være med på dette. Og måned for måned sendte Gud mennesker som ble en del av teamet. På en spesiell måte har vi opplevd at Han tar regien for dette arbeidet, og at det først og fremst handler om å be og søke Han. Vi opplever at Han fortsetter å forberede veien, mens vi også forbereder veien for Ham.