Ukrainske troende flyktninger ønsker å komme på Onething
– hjelp dem å dekke bo og mat!  

En del flyktninger fra Ukraina som nå oppholder seg i Norge ønsker å være med i Vikingskipet i palmehelgen! Vi synes det er fantastisk sterkt å få komme sammen, også med troende ukrainere som nettopp har flyktet fra krigen - når vi er mange fra Norge og også andre land i Europa som kommer sammen innfor Gud for å be for kontinentet vårt i denne tiden. 

Onething tilbyr dem billettene uten kostnad, men vi trenger hjelp til å dekke opphold og mat for dem.

Om du selv skal være på samlingen i Vikingskipet eller ikke, har du mulighet til å bidra med å dekke opphold for kanskje en ukrainer, eller en familie?

Bruk VIPPS 571186 eller kontonummer 2801.52.69083 og HUSK å merke med Ukraina (på både vipps og konto)! Disse midlene går uavkortet til dette formålet.