Onething Live

Vi kan ikke møtes fysisk akkurat nå, men vi kan møtes på nett!

Vi tror at budskapet bak Onething er relevant for den tiden som er nå, og vi opplever det viktig å begynne å dele. Derfor har vi invitert spesielle gjester til å være med oss i online samtaler hvor vi fokuserer på hva vi som enkeltindivider og kirke trenger å vite, fokusere på og gjøre akkurat nå i denne tiden.

Hva sier Gud til oss? Hvilken rolle er Kirken ment å ha i denne tiden? 

Du kan se Onething Live på Facebooksiden 'Onething Europe', eller på YouTube.