Her følger informasjon om Onething Europe i lys av koronaviruset

16. januar 2021

I tiden fra korona kom til nå har vi ventet, bedt og ventet mer. Et av ordene vi har fått handler om Noah. Han som forberedte en båt, i lydighet til Guds kall, selv når det virket høyst ufornuftig og ulogisk.

Vår opplevelse har vært å fortsette å forberede samlingen i Vikingskipet, praktisk sett, slik at når tiden er inne er vi klare.

Hele Onething temaet står fortsatt med og står fortsatt på, slik at vi praktisk sett er klare til å samles i stort!

Vi tror at det er et behov for å samles som Guds folk i en tid som denne, og sammen minne hverandre om hvem vi er, hva Gud sier om oss, og hvilken rolle Han har kalt oss til å ha i denne tiden. 

Derfor ønsker vi ikke å utsette konferansen unødvendig langt frem i tid, som selvsagt ville være enklere å forholde seg til for alle. Vi ønsker i stedet å være klare, slik at så fort det blir mulig å fastsette ny dato, ut fra myndighetenes tillatelse, så trenger vi kun den tiden det tar å samle folk.

Vikingskipet er klare for å ta imot oss, og holder av plass til oss! 

Og vær sikker - du får vite det så snart ny dato foreligger!

Da svarte Job Herren og sa: 'Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Job. 42.1-2

Guds fred!

Onething teamet